DESIGNSYSTEM & E-HANDEL

BRIEF

Vårt uppdrag i detta skolprojekt var att designa en E-handel utifrån en befintlig grafiskmanual. I detta fall var det Spotifys garfiska manual jag följde.

PROCESS

För att bygga sidan snabbare och smidigare valde jag att skapa ett designsystem.

LÖSNING

Jag valde i detta fiktiva projekt att koppla ihop Spotify med Sonos som tillsammans säljer högtalare i färgglada färger. Spotifys starka gröna färg hittas bland annat på knappar som behöver synas tydligt. Spotifys svart/gråa färg samt vit, ligger som en neutal grund för att lyfta fram knapparna och produkterna.

VERKTYG

Figma