SUPPORT GROUP NETWORK

BRIEF

Support Group Network är en ideell organisation som jobbar för att skapa en bättre framtid för nyanlända. Vårt uppdrag var att ta fram en ny grafisk identitet och en webbsida med målet att få fler medlemmar.

PROCESS

Support Group Network behövde en webbsida med tydlig struktur som var lätt att förstå samt tillgänglig för alla att använda.

LÖSNING

Den grafiska identiteten har gul och blå som primära färger. Dessa färger används även på webbsidan för igenkänning. Färgerna används här för att förstärka, skapa tydlighet och ge struktur. De hjälper besökaren att hitta.

VERKTYG

Figma
Photoshop
Illustrator

ARBETSGRUPP

Andreas Borstrand